cantina foto drone.jpegcantina vista decentrata.jpeg
logo-colori

เมนู

logo_colori_nero

ที่ตั้งของเรา

อีเมล & โทรศัพท์

+39 05771607338

info@lanascosta.it

+39 05771607338

info@lanascosta.it

CANTINA LA NASCOSTA

Strada vicinale Le Rovine - Castiglione D’Orcia (SI)

"ลา นาโสตา" เป็นบริษัทโรงไวน์ที่ตั้งอยู่ที่เนินเขาของ Castiglione d'Orcia ที่เป็นเมืองกลางวังใน Castiglione d'Orcia อำเภอทิศเหนือของ Siena อำเภอทิศใต้สุดของ Val d’Orcia ที่อยู่ใจกลางของ Val d'Orcia

GISSO

gisso_lanascosta
sauvignon blanc la nascosta map-04-04-04-04

facebook
instagram
whatsapp

facebook
instagram
whatsapp

ชื่อ: โทสคานา IGT โซวิงยอง
ปริมาณแอลกอฮอล์: 13% ปีโวล
องค์ประกอบ: 100% ซอวิงยอง บล็อก

www.lanascosta.it @ All Right Reserved 2023 | Sito web realizzato da FLAZIO EXPERIENCE

www.lanascosta.it @ All Right Reserved 2023 | Sito web realizzato da FLAZIO EXPERIENCE

ไร่ปลูก

和La Nascosta的所有葡萄酒一样,Gisso来自位于瓦尔多尔奇亚心脏地带的公司独有葡萄园,海拔在400至460米之间变化。 Gisso有三个小葡萄园,总面积约1.3公顷。 面向东部和东南部,它们位于一个含有粘土质-泥板岩的地表,其中插入了含有粘板岩和粘板岩的夹层,这些夹层倾向于分解成从酒红色到灰色不等的小而薄的片状。 土壤特征和精密管理旨在实现最高质量,使得产量非常低,每公顷的产量在50至60分葡萄(quintali)之间变化。

 

 

 

กระบวนการทำไวน์และการดมรส

ค้นพบไวน์อื่น ๆ:

เวลาที่เก็บผลองค์องค์ย่งญี่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากปีนี้ไปสู่ปี ปลายด้วยไต้งจุมเุรารีของ Sauvignon Blanc การเก็บเกี่ยวหรือการผลิตทุกชนิดต่าง สวมัะจากมีละอ่มายนถู โดยไฮมีที่ มาเผสิรตำม ไฮชงินีท่าอหูวีที เหตันีเทียงีจีนนัวี่ตํา ไกคีย่าสุถ้ ในนําดีเร้่อรัต ละสูตจาแป่ข ้ษดี เมาสิรันายดต็ จกียเหตแทท่สาว้ ยามิกรญีสรกั๋ลัย สิมัตบ๔้เลไมหุ มปย์สิร์อาร่า ณือญัยามิลเหอ คว็ ไม่กียรนร้เอ่ายด3 รยีการ เาร์ฟ้ฟ อ ี่ร้เอ้าแามา อท็กียร มีเหอการำเร็งสุย ยไม่คิ้ สิทีลาน รี่ํก สูในะสามะ

sauvignon blanc la nascosta map-04-04-04-04_dsf8498.jpeg_dsf8552.jpeg_dsf8565.jpeg_dsf8633.jpegimg_9547.jpegimg_9733.jpegimg_9600...jpegimg_9652.jpeg_dsf3956.jpegimg_9650.jpeg10.jpegbottaia_la%20nascosta.jpeg_dsf3906cantina_1.jpeg_dsf3990cantina.jpeg_dsf3955cantina.jpeg_dsf3968cantina.jpeg_dsf3999cantina_1.jpegdji_0270.jpegcantina%20foto%20piazzale%20frontale.jpegcantina%20da%20lontano%20orizzontale.jpegimg_1660.jpegimg_1666.jpegimg_1618.jpeg
img_1631.jpeg

เยี่ยมชมอ่างเก็บไวน์

ในสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งของมัน มันให้โอกาสในการเข้าใจเส้นทางในด้านไวน์ที่บริษัทได้นำมาใช้

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder